• -15%
Zbrodnie sądowe w latach 19441989 T.2

Zbrodnie sądowe w latach 19441989 T.2

Writer:

Dariusz Palacz
Marzena Grosicka

9788382294316

Głównym przedmiotem podjętych badań była analiza i poszerzenie stanu wiedzy o organach sądowych Polski ludowej, obowiązującym systemie prawnym oraz roli w polityce umacniania systemu komunistycznego. Starano się scharakteryzować istniejący...
IPN
32 Items
£8.00
£6.80 Save 15%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Głównym przedmiotem podjętych badań była analiza i poszerzenie stanu wiedzy o organach sądowych Polski ludowej, obowiązującym systemie prawnym oraz roli w polityce umacniania systemu komunistycznego. Starano się scharakteryzować istniejący dorobek naukowy i dotrzeć do nowych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Efektem podjętej pracy badawczej są opracowania autorskie zgrupowane w dwóch blokach tematycznych. W pierwszym z nich przeanalizowane zostały aspekty prawne funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w latach 19441989. Zaprezentowano również sylwetki, postawy i działalność wybranych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości Polski ludowej. Ukazano przykłady postępowania sędziów, prokuratorów i adwokatów, którzy bezrefleksyjnie wykonywali polecenia komunistycznych władz, nawet niezgodne z literą prawa. Opisano również tych, którzy próbowali działać w myśl obowiązujących przepisów i etyki zawodowej, narażając się tym samym na szykany ze strony aparatu represji.

Druga część publikacji zawiera opracowania autorskie dotyczące działań komunistycznego aparatu represji wobec obywateli Polski ludowej. Zgromadzone materiały odnoszą się do wybranych przykładów szykan zastosowanych wobec działaczy zbrojnego podziemia niepodległościowego oraz legalnej opozycji politycznej po II wojnie światowej. Przedstawiono również sposób postępowania niektórych funkcjonariuszy zaangażowanych w ściganie przeciwników systemu. Zamieszczono opracowania dotyczące różnych metod kreowania komunistycznej propagandy i zabiegów zmierzających do stworzenia ideologicznego obrazu, tzw. demokracji ludowej, zgodnego z politycznym zapotrzebowaniem.

IPN
9788382294316
32 Items

Data sheet

Writer
Dariusz Palacz
Marzena Grosicka
Pages
383
Dimensions
240x168 mm
Year
2022
Cover
twarda
ISBN
9788382294316