Humanistyka

Active filters

 • Pokochać Fredrę
  • New

  Jacek Inglot
  Robert Mertuszka

  Pokochać Fredrę

  £5.80
  Pokochać Fredrę to kolejna, po Zrozumieć Mickiewicza, propozycja opracowania z serii Cicerone. I ten przewodnik literacki został napisany prostym, potoczystym językiem, zrozumiałym dla każdego ucznia, ma postać swobodnej gawędy - jej celem jest...
 • Elżbieta M. Mach
  Paweł Kubicki

  European Cities

  £8.00
  The publication, which is the culmination of a European project carried out under the Erasmus Plus Programme, presents the city as a place of culture, heritage and sustainable development, a place where tradition and modernity mingle and where...

  Polska księgarnia UK

 • Andrzej Wójtowicz

  Ezoteryzm i nowoczesność

  £13.00
  Zbiór tekstów podejmujących tematykę ezoteryzmu w kulturze Zachodu. Ezoteryzm, jako zjawisko kształtujące współczesne wyobrażenia o świecie, analizowane jest w kontekście religijnym, ideologicznym, literackim i naukowym. Koniunkcja obecna w...

  Polska księgarnia UK

 • Tadeusz Witkowski

  Sens dziedziczenia. Myśli o polskim etosie...

  £10.50
  W obecnej sytuacji kulturalnej ta książka jest bardzo potrzebna, świadomie używam określenia kulturalna, ponieważ zawartość i znaczenie niniejszego zbioru rozpraw i szkiców przekracza granice literatury.Sens dziedziczenia ma także wymiar...
 • Monika Świerkosz

  Sporne postaci polskiej krytyki feministycznej...

  £7.00
  W niniejszej książce autorzy mieli zamiar pokazać, jak bardzo polska krytyka feministyczna jest uparcie wielowątkowa, wątpiąca, mająca świadomość umowności i zmienności swoich politycznych celów. Pełna pasji, zaskakująca i nieprzewidywalna,...
 • David Maroto

  The Artist's Novel T.2

  £14.00
  The Artist's Novel T.2
 • Ihara Saikaku

  Przypadki miłosne pięciu kobiet

  £7.98
  Każda z kobiet w Kshoku gonin onna jawi się jako niezwykła, niezrównana piękność. Osen przewyższała urodą wszystkie okoliczne panny, wyróżniając się zwłaszcza śnieżnobiałymi uszami i delikatnością stóp, co było wyznacznikiem ideału kobiecego...
 • Michał Traczyk

  Komiks. Okolice (auto)biografii

  £8.00
  Tak jak opowieści obrazkowe cechuje mnogość strategii autorskich (o czym zaświadcza otwierający książkę artykuł Tomasza Pstrągowskiego), tak zgromadzone tu teksty są dowodem na zróżnicowanie refleksji komiksoznawczej. Są w tej książce analizy...
 • Katarzyna Kuczyńska-Koschany

  Julian Tuwim. Pęknięcie

  £8.98
  Monografia jest opowieścią o Julianie Tuwimie (18941953), wybitnym poecie, twórcy znakomitych wierszy dziecięcych, Żydzie polskim podzieloną na trzy zasadnicze odsłony zatytułowane: dziecięcość wyobraźni, żydowskość losu, obywatelskie...
 • Maciej Pieczyński

  Modele dialogu z tradycją w najnowszej..

  £10.00
  Monografia Macieja Pieczyńskiego stanowi udaną próbę nowatorskiego odczytania intertekstualnych relacji wybranych współczesnych dramatów rosyjskich z klasyczną literaturą rosyjską. () W rusycystycznym literaturoznawstwie w Polsce dotychczas...
 • Mariusz Gołąb
  Stefan Czyżewski

  Obraz, obiekt, narracja

  £9.98
  Za podstawę rozważań nad kulturowym znaczeniem twórczości Zofii Rydet autorzy przyjęli analizę etymologiczną pojęcia fotografii. Dostrzegają oni w tym rodzaju przekazu istotny czynnik modyfikujący zachowane w tradycji pojęcia tekstu i opowieści...
 • Tomasz Bocheński

  Witkacy i reszta świata

  £5.20
  Książka Tomasza Bocheńskiego Witkacy i reszta świata stawia twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza w nowej perspektywie - wydobywając na światło dzienne obszary aktywności intelektualnej i artystycznej do tej pory zaniedbane, zapomniane,...
 • Piotr Stalmaszczyk

  Metodologie językoznawstwa

  £7.98
  Kolejny czwarty tom serii nosi podtytuł Od dialektologii do dialektyki i ta umowna klamra tematyczna obejmuje badania dotyczące słowotwórstwa w gwarach, rozważania dotyczące rodowodu współczesnej pragmatyki, schematów argumentacyjnych w...
 • Monika Krajewska

  Integracja i dezintegracja państwa Piastów...

  £6.30
  W relacjach Marcina Kromera oraz Marcina i Joachima Bielskich widać, jak rozumiano i postrzegano problem integracji państwa polskiego na przestrzeni XXIV w. Jaki był stosunek XVI-wiecznych kronikarzy do często bardzo trudnych w dziejach Polski...
 • Jacek Sokolski

  Człowiek wobec natury - humanizm wobec nauk...

  £6.80
  Celem pracy jest określenie wpływu, jaki na XVI- i XVII-wieczny obraz świata przyrody oraz na sposób pisania o niej wywarła utrwalona w tekstach Arystotelesa, Pliniusza, Teofrasta, Dioskuridesa i innych autorów starożytnych wiedza przyrodnicza....
 • Galeazzo Flavio Capra

  O doskonałości i godności kobiet

  £4.00
  Galeazzo Flavio Capra (14871537), ceniony przez współczesnych głównie za swe pisarstwo historyczne, dzisiaj ma szansę zyskać uznanie polskiego czytelnika jako pionierski apologeta płci niewieściej w szesnastowiecznej Italii.O doskonałości i...