Logistyka

Active filters

 • Magazynowanie i obsługa rynku Wybrane zagadnienia
  • -10%

  Anna Lewandowska-Ciszek
  Tomasz Pawłowski

  Magazynowanie i obsługa rynku Wybrane zagadnienia

  £17.99 -10% £16.19
  Magazyny, będąc nieodłącznym elementem współczesnych adaptacyjnych łańcuchów dostaw, pełnią kluczową rolę w tworzeniu ciągłego przepływu na poziomie procesów. Książka Magazynowanie i obsługa rynku - wybrane zagadnienia z logistyki: teoria,...
  Quick view
 • Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego...
  • -10%

  Sylwia Książek

  Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego...

  £11.99 -10% £10.79
  Bezpieczeństwo jest współcześnie postrzegane jako jedno z podstawowych praw społecznych, naczelna potrzeba, najwyższa wartość, stan pewności i spokoju, ciągły proces społeczny, zdolność do przetrwania, tożsamość, odczucie, czy też kategoria...
  Quick view
 • Dostawca w procesie rozwoju produktu
  • -10%

  Grażyna Kędzia

  Dostawca w procesie rozwoju produktu

  £9.99 -10% £8.99
  Quick view
 • Logistyka. Zawiłości dziejów i nowe horyzonty
  • -10%

  Banaszyk Piotr
  Kauf Sabina
  Szołtysek Jacek

  Logistyka. Zawiłości dziejów i nowe horyzonty

  £12.99 -10% £11.69
  Celem podstawowym niniejszej monografii jest wskazanie prawdopodobnych trendów w dziedzinie logistyki i łańcuchów dostaw, które z natury mają obecnie charakter międzynarodowy. Trendy te są prognozą wynikającą z obserwowanych procesów...
  Quick view
 • Wyzwania rynku pocztowego w kontekście...
  • -10%

  Anna Drab-Kurowska
  Michał Kuściński

  Wyzwania rynku pocztowego w kontekście...

  £9.99 -10% £8.99
  Celem monografii jest wykazanie, że wyznaczeni operatorzy pocztowi mogą stać się istotnym ogniwem w procesie zabezpieczenia przepływu informacji w ramach poszczególnych składowych infrastruktury krytycznej oraz świadczenia e-usług w gospodarce...
  Quick view
  Last items in stock
 • Narzędzia logistyki zwrotnej
  • -10%

  Dorota Dziedzic
  red. Monika Ziółko

  Narzędzia logistyki zwrotnej

  £9.99 -10% £8.99
  Pojęcie logistyki zwrotnej na dobre zagościło w języku polskim zarówno w literaturze naukowej, jak i w życiu codziennym. Niemniej jednak można je rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Niektórzy traktują logistykę zwrotną w sposób wąski,...
  Quick view
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa w.3
  • -10%

  praca zbiorowa

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa w.3

  £10.99 -10% £9.89
  Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze zostały wzbogacone o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili w niej aktualne zarówno krajowe, jak i...
  Quick view
 • Niestandardowy podręcznik do rachunkowości... w.2
  • -10%

  Svetlana Rogozina

  Niestandardowy podręcznik do rachunkowości... w.2

  £10.99 -10% £9.89
  Prezentuję drugą część Niestandardowego podręcznika do rachunkowości. Rachunkowość pół żartem i na serio", poświęconego tym razem rachunkowości zarządczej, zwanej też z języka angielskiego rachunkowością menedżerską, a z języka niemieckiego...
  Quick view
 • Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach...
  • -10%

  Bruno Bettelheim

  Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach...

  £13.99 -10% £12.59
  Ta niezwykła książka o cudownym świecie starych, opowiadanych przez wieki baśni i o głębokich prawdach ludzkich, jakie nam ów świat przekazuje, urzekła już niejednego czytelnika. Każdy, kto ją czyta, przekonuje się, jak głęboki jest jej osobisty...
  Quick view
 • Logistyka w wybranych służbach mundurowych
  • -10%

  Andrzej Szymonik Łukasz Zwoliński

  Logistyka w wybranych służbach mundurowych

  £11.99 -10% £10.79
  Książka, stanowiąca kolejną publikację z serii Logistyka w wybranych służbach mundurowych, w sposób systemowy ujmuje problematykę organizacji i funkcjonowania szeroko pojętego systemu logistycznego Policji z poziomu centralnego, regionalnego i...
  Quick view
 • Logistyka i transport w ujęciu systemowym w.2
  • -10%

  Andrzej Kuriata
  Zdzisław Kordel

  Logistyka i transport w ujęciu systemowym w.2

  £10.99 -10% £9.89
  Do rąk Czytelników trafia interesujące opracowanie, które prezentuje szereg problemów związanych z teoretycznymi zagadnieniami logistyki oraz możliwościami zastosowania takich rozwiązań teoretycznych w praktycznej działalności gospodarczej....
  Quick view
 • Palety ładunkowe w.2023
  • -10%

  Mariusz Sowa

  Palety ładunkowe w.2023

  £7.99 -10% £7.19
  Monografia, którą oddaję do rąk czytelników, ma charakter interdyscyplinarny, przedstawiono tu bowiem zarówno problemy ekonomiczne, jak i prawne, techniczne i technologiczne związane z obrotem palet ładunkowych. Rozdział pierwszy ma charakter...
  Quick view
 • Logistyka usług w.3
  • -10%

  red. Grzegorz Biesok

  Logistyka usług w.3

  £9.99 -10% £8.99
  Filarem rozwiniętych gospodarek świata jest sektor usług. Wytwarza on największą część PKB i zatrudnia najwięcej pracowników. Związane jest to ze wzrostem zamożności społeczeństw, rosnącym poziomem wykształcenia oraz zwiększającym się wraz z nim...
  Quick view
 • Logistyka i transport.. w.2
  • -10%

  Andrzej Kuriata
  Zdzisław Kordel

  Logistyka i transport.. w.2

  £13.99 -10% £12.59
  W prezentowanej monografii pod tytułem: "Logistyka i transport. Teoria oraz praktyczne zastosowania" autorzy przedstawili wybrane zagadnienia logistyczne, jak i transportowe. Zaprezentowano holistyczną identyfikację operatora w jego relacji z...
  Quick view
 • Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki
  • -10%

  red. Anita Has-Tokarz

  Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki

  £8.99 -10% £8.09
  Tematyka tekstów zawartych w tomie jest różnorodna, a wszystkie łączy tytułowy problem badawczy przestrzeni komunikacyjnej współczesnych bibliotek. Przedstawione artykuły omawiają zarówno aspekty teoretyczne komunikacji, jak i praktyczne...
  Quick view
 • Logistyka miasta na bazie teorii mnogości
  • -10%

  Andrzej Kuriata
  Zdzisław Kordel

  Logistyka miasta na bazie teorii mnogości

  £12.99 -10% £11.69
  Monografia jest kolejną (piątą) pozycją wydawniczą Autorów. Profesorowie, Andrzej Kuriata z Wyższej Szkoły Bankowej i Zdzisław Kordel z Uniwersytetu Gdańskiego, zaprezentowali zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyczne przykłady...
  Quick view