• -15%
Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od..

Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od..

Writer:

Grzegorz Wąchol

9788374388610

Rozprawa doktorska ks. Grzegorz Wąchola wnosi znaczący wkład w rozwój refleksji teologicznopastoralnej dotyczącej podjętej problematyki. Autor wykazał się umiejętnością pracy naukowej w zakresie stawiania problemów badawczych, ich rozwiązywania...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
4 Items
£14.30
£12.16 Save 15%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Rozprawa doktorska ks. Grzegorz Wąchola wnosi znaczący wkład w rozwój refleksji teologicznopastoralnej dotyczącej podjętej problematyki. Autor wykazał się umiejętnością pracy naukowej w zakresie stawiania problemów badawczych, ich rozwiązywania poprzez krytyczną analizę źródeł i zdolnością syntezy. () Dysertacja jest cenną pomocą dla duszpasterzy alkoholików, a także osób świeckich i konsekrowanych zaangażowanych w duszpasterstwo trzeźwości i pomoc uzależnionym.

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

Praca ks. Grzegorza Wąchola jest obszernym i wartościowym dziełem o charakterze interdyscyplinarnym. Na podstawie dokonanej szczegółowej analizy zjawiska uzależnienia od alkoholu, nauczania Kościoła poświęconego duszpasterstwu trzeźwościowemu a także na podstawie bogatej literatury przedmiotu, w tym obcojęzycznej, autor wyprowadził prawidłowe wnioski, przedstawiając przede wszystkim strategię wsparcia pastoralnego osób uzależnionych w trakcie leczenia i wskazał na możliwości dalszego rozwoju badań w tym zakresie.

Lektura dysertacji będzie stanowić niewątpliwie bardzo ważną pomoc dla rodzin, ludzi uzależnionych, duszpasterzy i terapeutów.

ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK

9788374388610
4 Items

Data sheet

Writer
Grzegorz Wąchol
Dimensions
230x160 mm
Year
2020
Cover
broszurowa
ISBN
9788374388610