• -10%
Ścieżki kultury T.1

Ścieżki kultury T.1

Autor:Praca zbiorowa

9788322793367

Koniec wieku XX i pierwsze dekady XXI stulecia często określane są pogardliwie mianem "epoki kultury obrazkowej". Współczesnym czasom zarzuca się detronizację kultury wysokiej i zabójstwo słowa. Wraz z szybko postępującym rozwojem technologii,...
UMCS
4 Items
£7.99
£7.19 Save 10%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Koniec wieku XX i pierwsze dekady XXI stulecia często określane są pogardliwie mianem "epoki kultury obrazkowej". Współczesnym czasom zarzuca się detronizację kultury wysokiej i zabójstwo słowa. Wraz z szybko postępującym rozwojem technologii, zmieniającą się sytuacją polityczno-społeczną i globalnym rozpowszechnieniem massmediów badania potwierdzają stale zwiększającą się fascynację kulturą wizualną. Wizualność odgrywa wielką rolę w sposobie postrzegania i rozumienia współczesnego społeczeństwa. Relacja między obrazem a patrzącym odbiorcą znajduje się w centrum zainteresowania kultury wizualnej. U Johna Bergera czytamy: "Obraz to widok, który został odtworzony lub zreprodukowany. Obraz to wygląd rzeczy lub zbiór wyglądów, wyrwany z pierwotnego kontekstu, w którym powstał, i utrwalony - na kilka sekund lub na kilka stuleci. Każdy obraz ucieleśnia jakiś sposób widzenia". Ta teza pozwala na umiejscowienie obrazu - wytworu kultury wizualnej w dowolnej formie - na piedestale. Staje się on swoistym "axis mundi", wokół którego wirują wszelkie zależności i zjawiska. Niniejsza książka ukazuje wielowymiarowość kultury wizualnej z perspektywy końca drugiej dekady XXI wieku. Prezentowane w tomie teksty ukazują gamę problemów badawczych w obrębie sztuk pięknych, fotografii, kinematografii, cyfryzacji oraz mediów społecznościowych - różne sposoby ich ujmowania i rozumienia. Mamy nadzieję, że głos naukowców zabrzmi wyraziście w dyskusji na temat współczesnych tendencji kultury wizualnej i że te badania zobrazują rozległość problemu i jego złożoność.
UMCS
9788322793367
4 Items

Data sheet

Writer


Praca zbiorowa
Pages
160
Year


2020
Cover
broszurowa
ISBN
9788322793367