• -10%
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności w.5

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności w.5

Autor:

Izabela Heropolitańska

9788383286112

W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności: osobiste, takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowe, w tym hipotekę, zastaw rejestrowy i zwykły na rzeczach ruchomych oraz przewłaszczenie....
Wolters Kluwer
3 Items
£51.99
£46.79 Save 10%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności: osobiste, takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowe, w tym hipotekę, zastaw rejestrowy i zwykły na rzeczach ruchomych oraz przewłaszczenie. Uwzględnione zostały także zabezpieczenia rzadziej stosowane, np. zastaw na prawach, oraz mniej znane - zabezpieczenia finansowe czy oświadczenie patronackie. W piątym wydaniu opracowania uwzględniono nowe i zmienione zagadnienia dotyczące m.in.: deklaracji do weksla in blanco wystawionego lub poręczonego przez konsumenta, gwarancji wadialnej, poręczeń i gwarancji spłaty kredytu, rezerw strategicznych, sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego, ubezpieczeń eksportowych, użytkowania wieczystego, zabezpieczenia jednej wierzytelności kilkoma hipotekami na tej samej nieruchomości, części składowych nieruchomości, wykreślenia hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy, wpływu innych niż hipoteka obciążeń nieruchomości na postępowanie egzekucyjne, zastawu ustawowego. Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, sprzedających towary i usługi w tzw. kredycie kupieckim, uczestniczących w transakcjach faktoringowych, leasingowych oraz związanych z emisją obligacji. Zawarte w publikacji wzory pism są dostępne w wersji elektronicznej (https://www.profinfo.pl/materialy-dodatkowe). Wzory można modykować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Wolters Kluwer
9788383286112
3 Items

Data sheet

Writer
Izabela Heropolitańska
Pages
1168
Dimensions
245x176 mm
Year
2023
Cover
twarda
ISBN
9788383286112