• -15%
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wykonanie...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wykonanie...

Writer:

Agata Dziekan-Łanucha

9788374388573

SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ IKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ kontrolujący działalność programową i reklamową nadawców radiowych i telewizyjnych 1.1. Działalność kontrolna w zakresie przestrzegania artykułu 18 ustawy o radiofonii...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
3 Items
£3.00
£2.55 Save 15%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ kontrolujący działalność programową i reklamową nadawców radiowych i telewizyjnych

1.1. Działalność kontrolna w zakresie przestrzegania artykułu 18 ustawy o radiofonii i telewizji

1.1.1. Egzekwowanie zakazu emisji audycji zawierających treści zdefiniowane w artykule 18 ustępach 1, 2 i 3

1.1.2. Egzekwowanie zakazu emisji audycji, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich

1.2. Kontrola w zakresie przestrzegania przez nadawców przepisów dotyczących obecności w programach określonych kategorii audycji i ich minimalnego czasu nadawania

1.3. Kontrola działalności reklamowej i sponsorskiej

1.4. Kontrola programowa mediów publicznych w zakresie realizacji obowiązków misyjnych

Podsumowanie

ROZDZIAŁ II

Zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec mediów publicznych

2.1. Powołanie spółek mediów publicznych i udział w tym procesie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

2.2. Wybór rad nadzorczych w spółkach mediów publicznych oraz ich pierwszych zarządów i konsekwencje tych decyzji

2.3. Powoływanie rad programowych

2.4. Ustalanie zasad prezentowania i wyjaśniania polityki państwa przez naczelne organy władzy państwowej w mediach publicznych

2.5. Ustalanie trybu dostępu partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców do mediów publicznych

2.6. Ustalanie zasad emisji audycji wyborczych w mediach publicznych

2.7. Ustalanie trybu informowania w mediach publicznych o działalności organizacji pożytku publicznego

Podsumowanie

BIBLIOGRAFIA

9788374388573
3 Items

Data sheet

Writer
Agata Dziekan-Łanucha
Pages
152
Year
2020
Cover
broszurowa
ISBN
9788374388573