• -15%
Interdyscyplinarny charakter badań językowych

Interdyscyplinarny charakter badań językowych

Writer:

praca zbiorowa

9788374386074

Joanna MAŁOCHAWprowadzenie ARTYKUŁY Maria BANACH, Marta KRZANOWSKANauczanie języków obcych w kontekście pracy indywidualnej ze studentem z niepełnosprawnością (np. deficytami ruchowymi, psychicznymi) - dydaktyka nauczania oraz logistyka...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
5 Items
£3.08
£2.61 Save 15%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Joanna MAŁOCHA

Wprowadzenie

ARTYKUŁY

Maria BANACH, Marta KRZANOWSKA

Nauczanie języków obcych w kontekście pracy indywidualnej ze studentem z niepełnosprawnością (np. deficytami ruchowymi, psychicznymi) - dydaktyka nauczania oraz logistyka współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

Agnieszka KOŚCIŃSKA

W poszukiwaniu siebie w muzyce - rola bluesa w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Południa Stanów Zjednoczonych

Joanna MAŁOCHA

Ewolucja adnotacji we wczesnośredniowiecznych łacińskich kalendarzach liturgicznych i martyrologiach na przykładzie elogii św. Eulalii

Bożena TUSZEWSKA

Praeclarum est Latine et Graece scire . Warto uczyć się języków klasycznych!

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Bogusława FRONTCZAK

Muzyka na zajęciach z łaciny

Bożena MACHOWSKA-JAROS

Nauczanie języka greckiego studentów teologii - omówienie metod i zakresu materiału na przykładzie lektoratów prowadzonych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

SPRAWOZDANIA

Magdalena TATARA

Nauczanie metodą e-learningu w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych UPJPII w latach 2010-2016

Lidia KOSINIAK, Monika MAŁECKA

Sprawozdanie z konferencji naukowo-dydaktycznej Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje (Wrocław, 15-17 września 2016)

Biogramy autorów

9788374386074
5 Items

Data sheet

Writer
praca zbiorowa
Pages
134
Year
2017
Cover
broszurowa
ISBN
9788374386074