• -15%
Estetyka Romana Ingardena jako podstawa badań...

Estetyka Romana Ingardena jako podstawa badań...

Writer:

praca zbiorowa

9788366909045

Książka jest czwartym tomem serii wydawniczej, której nazwę "Zeszyty Aksjologii i Estetyki Literackiej" IFP WNH UKSW zmieniono na "Zeszyty Estetycznoliterackie" zmieniona została również afiliacja. "Idea wykorzystania estetyki Ingardena do badań...
Volumen Oficyna Wydawnicza
27 Items
£4.00
£3.40 Save 15%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Książka jest czwartym tomem serii wydawniczej, której nazwę "Zeszyty Aksjologii i Estetyki Literackiej" IFP WNH UKSW zmieniono na "Zeszyty Estetycznoliterackie" zmieniona została również afiliacja.

"Idea wykorzystania estetyki Ingardena do badań nad korespondencją sztuk jest ze wszech miar uzasadniona i pożyteczna, a myślę - mając na uwadze niniejszą książkę - że także fortunna i skuteczna. Z kilku powodów. Jest to przede wszystkim teoria odpowiednio szeroka, obejmuje bowiem wiele dziedzin sztuki. Dla każdej z nich Ingarden opracowuje podstawową teorię dzieła, stosując tę samą kategorię analityczną - warstwę, rozumianą jako materiałowy i relacyjny składnik dzieła powiązany z fenomenologiczną (konstytutywną) teorią spostrzeżenia estetycznego i w tle noetyczno-noematyczną typologią warstw oraz dodatkowo kategorię fazowości. Mamy ponadto rozbudowaną koncepcję fundamentów bytowych poszczególnych sztuk, a więc medialnych nośników dzieła i ich relacji z warstwami. Mamy wreszcie - po trzecie - rozbudowaną problematykę jakości estetycznych wyjaśniającą sposób funkcjonowania dzieł jako <>, których funkcją jest <>. Zwróćmy przy okazji uwagę na to, że dwie pierwsze kategorie jego estetyki: warstwa i fundament mają charakter różnicujący, za ich pomocą filozof wyznacza strukturalną odrębność sztuki, ale wyznacza ją prze dobór, liczbę i specyfikę warstw, rodzaj fundamentu bytowego oraz fazowość, nie podlega różnicowaniu natomiast ogólne pojęcie warstwy oraz typ relacji warstwowych zachodzących w dziele, te pozostają stałe, co daje znakomitą podstawę do porównań. Kategoria, trzecia natomiast, a więc teoria jakości, przeciwnie, ma charakter scalający - <>, nad którym filozof intensywnie pracował w ostatnich latach swego życia, jest wspólny dla całej dziedziny sztuki. Wszystko to daje współczesnemu badaczowi pracującemu nad zagadnieniami z zakresu korespondencji sztuk potężny i niezwykle interesujący materiał porównawczy, ale także koncepcyjny".

Ze szkicu wprowadzającego prof. Andrzeja Tyszczyka

9788366909045
27 Items

Data sheet

Writer
praca zbiorowa
Pages
124
Dimensions
205x145 mm
Year
2022
Cover
broszurowa
ISBN
9788366909045