• -10%
Arkusze maturalne. Język hiszpański ZP

Arkusze maturalne. Język hiszpański ZP

Autor:

Iwona Wiśniewska
Natasza Posadzy

9788366834705

Arkusze maturalne z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym zawierają przykładowe zestawy zadań opracowane w oparciu o wymagania egzaminacyjne obowiązujące od 2023 roku, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z...
Draco
5 Items
£9.99
£8.99 Save 10%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Arkusze maturalne z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym zawierają przykładowe zestawy zadań opracowane w oparciu o wymagania egzaminacyjne obowiązujące od 2023 roku, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. Publikacja uwzględnia treści zawarte w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2022/2023 wraz z Aneksem i obejmuje wymagania ogólne i szczegółowe w zakresie znajomości środków językowych, rozumienia wypowiedzi, tworzenia wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi i przetwarzania wypowiedzi. Zadania odpowiadają poziomowi biegłości językowej B1 oraz B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (2001) wraz z dokumentem uzupełniającym (Companion Volume 2020).

Każdy zestaw zawiera 12 zadań zróżnicowanych pod względem sprawdzanych kompetencji językowych oraz typów zadań, wśród których znajdują się zadania zamknięte wielokrotnego wyboru i dobierania informacji oraz zadania otwarte, takie jak tekst z lukami, odpowiedzi na pytania i tworzenie wypowiedzi (wiadomość, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym). W każdym z proponowanych arkuszy maturalnych znalazło się zadanie mediacji językowej (zadanie 5.), polegające na przetwarzaniu informacji zawartych w tekstach hiszpańskojęzycznych, w tym w materiałach wizualnych, a następnie przekazaniu ich w języku polskim lub hiszpańskim w określonym kontekście sytuacyjnym.

Zapraszamy do rozwiązywania zadań. !Buena suerte!

Draco
9788366834705
5 Items

Data sheet

Writer
Iwona Wiśniewska
Natasza Posadzy
Dimensions
212x303 mm
Year
2023
Cover
broszurowa
ISBN
9788366834705