• -10%
Subiektywizm w języku

Subiektywizm w języku

Autor:

Beata Szejgiec
Damian Gocół

9788322790434

Subiektywizm w językuSubiektywizm (łac. subiectivus) wiąże się z podmiotowym widzeniem świata, a zatem z takimi pojęciami, utrwalonymi w naukach kognitywnych, jak: wizja świata, punkt widzenia, profilowanie. Młodzi adepci nauk humanistycznych...
UMCS
3 Items
£7.99
£7.19 Save 10%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Subiektywizm w języku
Subiektywizm (łac. subiectivus) wiąże się z podmiotowym widzeniem świata, a zatem z takimi pojęciami, utrwalonymi w naukach kognitywnych, jak: wizja świata, punkt widzenia, profilowanie. Młodzi adepci nauk humanistycznych podjęli się niełatwego zadania, rozpatrując temat subiektywizmu w języku oraz ukazując różne jego oblicza, sposoby wyrażania, przejawy funkcjonowania, Szczególne miejsce w tomie zajmują zagadnienia związane z idiolektem, który z jednej strony wykazuje cechy wspólne z językiem danej wspólnoty komunikatywnej, z drugiej zaś jest wyrazem indywidualnych wyborów leksykalnych, składniowych itp. oraz subiektywnego postrzegania świata. Wiąże się także z zagadnieniem tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Autorzy zamieszczonych w książce artykułów analizują więc idiolekt pisarzy, poetów, komentatorów sportowych, a w raz z nim (idiolektalny) obraz świata, chociażby dzieci z autyzmem. Celem ich tekstów jest także analiza np. języka obozowego (Lagerszprachy), języka japońskiego, języka prasy podejmującej temat homoseksualistów.
UMCS
9788322790434
3 Items

Data sheet

Writer
Beata Szejgiec
Damian Gocół
Pages
181
Dimensions
16,9x24 cm
Year

2017
Cover
broszurowa
ISBN
9788322790434