• -10%
Komentarz do Konstytucji RP art. 149, 152, 153

Komentarz do Konstytucji RP art. 149, 152, 153

Autor:

Hubert Izdebski

9788382702279

Tom zawiera kolejny komentarz autora do przepisów rozdziału VI "Rada Ministrów i administracja rządowa" Konstytucji RP. Przedstawione jest, po opublikowanym komentarzu do artykułów 146,147,150 i 151, dotyczących Rady Ministrów i jej członków,...
Difin
3 Items
£9.99
£8.99 Save 10%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Tom zawiera kolejny komentarz autora do przepisów rozdziału VI "Rada Ministrów i administracja rządowa" Konstytucji RP. Przedstawione jest, po opublikowanym komentarzu do artykułów 146,147,150 i 151, dotyczących Rady Ministrów i jej członków, konstytucyjne unormowanie materii podstawowych dla administracji rządowej - kluczowej, oprócz samorządu terytorialnego, części struktur administracji publicznej jako aparatu zapewniającego należyte funkcjonowanie władzy wykonawczej. Art. 149 odnosi się przede wszystkim do pozycji ministrów kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej (ministrów resortowych, ministrów działowych). Art. 152 ustawy zasadniczej poświęcony jest wojewodzie - podstawowemu organowi terenowej administracji rządowej, jedynemu z tych organów, który ma status konstytucyjny - i jest określony jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie. W art, 153 Konstytucji RP stworzone zostały podstawy funkcjonowania korpusu służby cywilnej - kadrowego trzonu państwowego aparatu władzy wykonawczej. Konstytucyjne przesądzenie, że korpus działa w urzędach administracji rządowej, ogranicza zastosowanie tego standardowego w demokracjach konstytucyjnych instrumentu równoważenia zawodowością służby cywilnej, rzetelnością, bezstronnością i neutralnością polityczną roli polityków powołujących się na mandat demokratyczny. Instrument nie doczekał się pełnego wprowadzenia, a od 2016 r. wyraźnie odstępuje się od właściwych mu zasad. Spis treści: Wykaz skrótów Komentowane przepisy Konstytucji RP Wprowadzenie Artykuł 149 1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach 2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej 3. Minister w świetle aktów i dokumentów prawa międzynarodowego i europejskiego 4. Dział administracji rządowej w ujęciu Konstytucji RP 5. Dział administracji rządowej w ujęciu ustawy o Radzie Ministrów i ustawy o działach administracji rządowej 6. Uchylanie przez Radę Ministrów rozporządzeń i zarządzeń ministra kierującego działem administracji rządowej 7. Przewodniczący komitetów wchodzący w skład Rady Ministrów a działy administracji rządowej Artykuł 152 1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach 2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej 3. Terytorialni przedstawiciele władzy centralnej a standardy prawa międzynarodowego i europejskiego 4. Województwo w ujęciu Konstytucji RP 5. Wojewoda w ujęciu Konstytucji RP 6. Wojewoda w ujęciu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Artykuł 153 1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach 2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej 3. Służba cywilna w świetle międzynarodowych i unijnych standardów prawnych 4. Służba cywilna w ujęciu Konstytucji RP - kwestie ogólne 5. Konstytucyjne cele działania korpusu służby cywilnej: zawodowość, rzetelność, bezstronność, polityczna neutralność 6. Prezes Rady Ministrów - zwierzchnik korpusu służby cywilnej 7. Rozwiązania ustawowe z zakresu służby cywilnej a Konstytucja RP Bibliografia opracowań naukowych

Difin
9788382702279
3 Items

Data sheet

Writer
Hubert Izdebski
Pages
158
Dimensions
198x134 mm
Year
2023
Cover
broszurowa
ISBN
9788382702279