Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIIIw)

Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIIIw)

Writer:

Marek Olejnik

9788322791844

Marek Olejnik należy do młodego pokolenia polskich onomastów o zainteresowaniach regionalnych. []W [prezentowanej] książce [] zajął się problematyką antroponimiczną, wybierając na przedmiot swych badań historyczne nazwy osobowe starostwa...
UMCS
£8.40
No tax

UWAGA: PRZERWA URLOPOWA, zapraszamy od 11.07.2022

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Marek Olejnik należy do młodego pokolenia polskich onomastów o zainteresowaniach regionalnych. []
W [prezentowanej] książce [] zajął się problematyką antroponimiczną, wybierając na przedmiot swych badań historyczne nazwy osobowe starostwa grabowieckiego. Badania te wypełniają lukę przestrzenną w regionie, istnieje bowiem kilka monografii sąsiednich ziem (ziemia chełmska, starostwo hrubieszowskie, Wołyń), natomiast starostwo grabowieckie nie było dotychczas przedmiotem badań innych onomastów [.
Opracowanie wpisuje się w istniejący zbiór polskich monografii regionalnych, a jego przejrzysty układ i sposób opracowania ułatwią w przyszłości badania porównawcze. Materiał ilustracyjny zaczerpnięto z rękopiśmiennych źródeł archiwalnych, dotychczas niemal niewykorzystanych przez onomastów, [] [uporządkowano i objaśniono], zamieszczono również szereg tabel i wykresów obrazujących procesy rozwojowe. []
Monografia Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) stanowi cenne uzupełnienie naszej wiedzy na temat historii polskiej antroponimii na pograniczu polsko-ukraińskim.
UMCS
9788322791844

Data sheet

Writer
Marek Olejnik
Pages
348
Dimensions
17,8x25 cm
Year
2019
Cover
ISBN
9788322791844