Historia

Aktywne filtry

 • Historia SP 4 Wczoraj i dziś neon Ćw. 2023
  • -10%

  Maćkowski Tomasz
  Olszew
  Surdyk-Fertsch Wiesława

  Historia SP 4 Wczoraj i dziś neon Ćw. 2023

  £6.99 -10% £6.29
  Zeszyt ćwiczeń Wczoraj i dziś do historii dla 4 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne. Teraz cyfrowy zeszyt ćwiczeń w NEONbooku jest dostępny dla każdego ucznia na lekcji i w domu. Ponadto: Umożliwia...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 4 Wczoraj i dziś neon Podr. 2023
  • -10%

  Olszewska Bogumiła
  Surdyk-Fertsch Wiesława
  Wojc

  Historia SP 4 Wczoraj i dziś neon Podr. 2023

  £11.99 -10% £10.79
  Nowa edycja 20232025 Podręcznik Wczoraj i dziś do historii dla 4 klasy szkoły podstawowej przystępnie, z uwzględnieniem potrzeb młodszych uczniów wprowadza w zagadnienia przedmiotowe i prezentuje dzieje Polski przez pryzmat bohaterów naszej...
  Szybki podgląd
 • Europa.Nasza historia SP 6 Podr.Proj. pol.- niem.
  • -10%

  Europa.Nasza historia SP 6 Podr.Proj. pol.- niem.

  £12.99 -10% £11.69
  Podręcznik Europa. Nasza historia do kl. 6 szkoły podstawowej jest drugą częścią polsko-niemieckiego projektu podręczników do historii, powstałego pod patronatem Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów....
  Szybki podgląd
 • Europa.Nasza historia SP 5 Podr.Proj. pol.- niem.
  • -10%

  Europa.Nasza historia SP 5 Podr.Proj. pol.- niem.

  £12.99 -10% £11.69
  Projekt wspólnego opracowania przez Polaków i Niemców podręcznika do historii Europy to kontynuacja dialogu, który od dziesięcioleci prowadzą historycy, geografowie oraz dydaktycy obu krajów, zwłaszcza w ramach Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 6 Wczoraj i dziś Podr. 2022 NE
  • -10%

  Bogumiła Olszewska
  Grze
  Wiesława Surdyk-Fertsch

  Historia SP 6 Wczoraj i dziś Podr. 2022 NE

  £11.99 -10% £10.79
  Nowa Edycja 2022-2024Podręcznik ,,Wczoraj i dziś" do historii dla 6 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od czasów wielkich odkryć geograficznych, przez powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, aż do jej...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 6 Wczoraj i dziś ćw. 2022 NE
  • -10%

  Bogumiła Olszewska
  Wiesława Surdyk-Fertsch

  Historia SP 6 Wczoraj i dziś ćw. 2022 NE

  £6.99 -10% £6.29
  Zeszyt ćwiczeń ,,Wczoraj i dziś" do historii dla 6 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne. Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi materiałami (m.in. filmami i zadaniami) dzięki kodom QR...
  Szybki podgląd
 • Chemia. Plansze interaktywne SP WSiP
  • -10%

  praca zbiorowa

  Chemia. Plansze interaktywne SP WSiP

  £59.99 -10% £53.99
  Plansze interaktywne to doskonały sposób na zainteresowanie uczniów tematem lekcji. Idealne narzędziedo wprowadzania nowego materiału i wyjaśniania trudniejszych treści, a także znakomite wsparcie podczas powtórek. Są przeznaczone do pracy z...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 4 ćw. WSiP
  • -10%

  Małgorzata Lis

  Historia SP 4 ćw. WSiP

  £2.99 -10% £2.69
  Zeszyty ćwiczeń z cyklu Historia do szkoły podstawowej są ściśle dostosowane do zmieniających się w kolejnych latach nauki możliwości i potrzeb ucznia. Struktura publikacji odpowiada układowi treści w podręcznikach. Uczniowie mogą wykonywać...
  Szybki podgląd
 • Stacja edukacja Historia SP 4 WSiP
  • -10%


  Stacja edukacja Historia SP 4 WSiP

  £4.99 -10% £4.49
  Stacja Edukacja i wszystko staje się łatwe!Sprostaj wyzwaniom, jakie stawia współczesna edukacja!najważniejsze zagadnienia ze szkoły podstawowej podane w przystępny, ciekawy i atrakcyjny sposób,łatwy dostęp do wiedzy przez komputer, tablet i...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 4 Podróże w czasie ćw. w.2017 GWO
  • -10%

  T. Małkowski

  Historia SP 4 Podróże w czasie ćw. w.2017 GWO

  £5.99 -10% £5.39
  Zeszyt ćwiczeń został przygotowany do każdej lekcji z podręcznika. Zadania w zeszycie ćwiczeń dla klasy 4 wykorzystują naturalną ciekawość poznawczą dzieci. Autor zwrócił także uwagę na potrzebę kształcenia podstaw warsztatu młodego historyka...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 6 Podróże w czasie ćw w.2019 GWO
  • -10%

  T. Małkowski

  Historia SP 6 Podróże w czasie ćw w.2019 GWO

  £5.99 -10% £5.39
  ...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 5 Wczoraj i dziś ćw. 2021 NE
  • -10%

  Bogumiła Olszewska
  Wiesława Surdyk-Fertsch

  Historia SP 5 Wczoraj i dziś ćw. 2021 NE

  £6.99 -10% £6.29
  Zeszyt ćwiczeń Wczoraj i dziś do historii dla 5 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne.Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi materiałami (m.in. filmami i zadaniami) dzięki kodom QR znajdującym się w...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 4 Podr. WSiP
  • -10%

  Małgorzata Lis
  Wojciech Kalwat

  Historia SP 4 Podr. WSiP

  £8.99 -10% £8.09
  Podręcznik Historia do klasy 4 szkoły podstawowej ma charakter propedeutyczny, zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej:wyjaśnia, czym się zajmuje historia jako nauka oraz na czym polega praca historyka;uczy posługiwania się podstawowymi...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 4 Podróże w czasie podr.w.2017 GWO
  • -10%

  T. Małkowski

  Historia SP 4 Podróże w czasie podr.w.2017 GWO

  £10.99 -10% £9.89
  W myśl nowej podstawy programowej klasa 4 stanowi oddzielny etap nauki historii propedeutyczny. Podręcznik Podróże w czasie wprowadza uczniów w zagadnienia historii i zapoznaje z najważniejszymi wydarzeniami z dziejów Polski. Składa się z 25...
  Szybki podgląd
 • Historia SP 5 Podróże w czasie podr w.2018 GWO
  • -10%

  Tomasz Małkowski

  Historia SP 5 Podróże w czasie podr w.2018 GWO

  £10.99 -10% £9.89
  Nowy podręcznik dla klasy 5 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.Podręcznik jest pierwszą częścią chronologicznego kursu historii....
  Szybki podgląd
 • Historia SP 6 Podróże w czasie podr w 2019 GWO
  • -10%

  T. Małkowski

  Historia SP 6 Podróże w czasie podr w 2019 GWO

  £10.99 -10% £9.89
  Podręcznik jest częścią chronologicznego kursu historii, który zaczyna się w klasie 5, a kończy w 8. Na klasę 6 przypada materiał od czasów wielkich odkryć geograficznych do Księstwa Warszawskiego.Podręcznik wyróżnia się wciągającą narracją...
  Szybki podgląd