Zarządzanie

Aktywne filtry

 • Eukacja w zakresie przedsiębiorczości
  • -10%
  • Nowy

  Agnieszka Kurczewska

  Eukacja w zakresie przedsiębiorczości

  £16.99 -10% £15.29
  W monografii, którą oddajemy do rąk Czytelników, autorka proponuje ugruntowane w nauce i etyce ramy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na poziomie uczelni. Monografia służy uporządkowaniu wiedzy na temat edukacji w zakresie...
  Szybki podgląd
 • Zarządzanie jakością
  • -10%

  Elżbieta Skrzypek

  Zarządzanie jakością

  £12.99 -10% £11.69
  Celem monografii jest próba syntetycznego ujęcia problematyki zarządzania jakością od klasyki do czasów współczesnych. Przedstawiono w niej ewolucję uwarunkowań powstania i rozwoju jakości, dokonano charakterystyki dominujących obecnie teorii i...
  Szybki podgląd
  Ostatnie sztuki w magazynie
 • Zarządzanie procesami biznesowymi..
  • -10%

  Tomasz Gzik

  Zarządzanie procesami biznesowymi..

  £11.99 -10% £10.79
  Zarządzanie procesami biznesowymi uznawane jest za jedną z najbardziej efektywnych dyscyplin zarządzania, która stosowana jest w coraz większej liczbie organizacji. Chmura obliczeniowa staje się coraz bardziej dominującym modelem wdrażania...
  Szybki podgląd
 • Przedsiębiorstwo wobec internacjonalizacji
  • -10%

  Magdalena Brojakowska-Trząska

  Przedsiębiorstwo wobec internacjonalizacji

  £9.99 -10% £8.99
  Celem monografii jest przedstawienie ogólnego zarysu problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji działalności, ze wskazaniem na grupy zagadnień istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw na zagranicznych...
  Szybki podgląd
 • Zarządzanie dokumentacją - aspekty prawne...
  • -10%

  Kinga Flaga-Gieruszyńska
  Paweł Gut
  Piotr Frącko

  Zarządzanie dokumentacją - aspekty prawne...

  £11.99 -10% £10.79
  Dokument w języku polskim to termin wieloznaczny, odnoszący się do aspektów życia osobistego i społecznego, ale najczęściej jest definiowany jako materiał w postaci tekstu, fotografii lub jakikolwiek przedmiot, mający wartość dowodową lub...
  Szybki podgląd
 • Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle...
  • -10%

  Bernard Bińczycki
  Sławomir D
  Wiesław Łukasiński

  Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle...

  £12.99 -10% £11.69
  Głównym celem niniejszej monografii jest identyfikacja współczesnych kierunków rozwoju koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze kształtowania kompetencji pracowniczych. Ponadto zamierzeniem Autorów jest opracowanie katalogu tych...
  Szybki podgląd
 • Bajki Dalekiego Wschodu dla menedżerów
  • -10%

  Marek Bugdol

  Bajki Dalekiego Wschodu dla menedżerów

  £10.99 -10% £9.89
  Zdaniem Henry'ego Mintzberga programy MBA niewłaściwie edukują ludzi, kładąc nadmierny nacisk na umiejętności analityczne. Uczą zarządzania pozornie, bo zarządzania nauczyć się nie da - tym samym utwierdzają absolwentów w fałszywym przekonaniu,...
  Szybki podgląd
 • Młodzi badacze wobec wyzwań zarządzania zasobami..
  • -10%

  Justyna Maria
  Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

  Młodzi badacze wobec wyzwań zarządzania zasobami..

  £10.99 -10% £9.89
  Monografia jest aktualnym spojrzeniem na zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy potencjalnych pracowników. Zawiera oryginalne prace młodych Autorek, uważnych obserwatorek zjawisk i procesów zachodzących we współczesnych organizacjach....
  Szybki podgląd
 • Kulturowe uwarunkowania kompetencji przywódczych
  • -10%

  Magdalena Krzyżanowska-Celmer

  Kulturowe uwarunkowania kompetencji przywódczych

  £18.99 -10% £17.09
  Książka stanowi analizę uwarunkowań kulturowych kompetencji przywódczych menedżerów-ekspatriantów w Chinach, która została przeprowadzona, w połączeniu z wynikami badań wtórnych i przeglądu literatury, na podstawie własnych badań zrealizowanych...
  Szybki podgląd
 • Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach
  • -10%

  Piotr Prokopowicz

  Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach

  £20.99 -10% £18.89
  W książce omówiono kluczowe aspekty procesu naboru kandydatów do organizacji. Czytelnik zostaje wprowadzony w tematykę psychologii rekrutacji i selekcji, mając okazję zgłębić m.in. problematykę analizy pracy, pomiaru efektywności czy miejsca...
  Szybki podgląd
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • -10%

  Joanna Litwin
  Marek Kalinowski
  Wiesław Golnau

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  £11.99 -10% £10.79
  (...) Au­to­rzy pod­ję­li ''be­ne­dyk­tyń­ski'' wy­si­łek prze­stu­dio­wa­nia bar­dzo licz­nych pu­bli­ka­cji, głów­nie z okre­su ostat­nich 15 lat, i bar­dzo rze­tel­nie w swo­im tek­ście przed­sta­wi­li naj­waż­niej­sze re­flek­sje dla tych...
  Szybki podgląd
 • Nowoczesne zarządzanie. Najnowsze trendy...
  • -10%

  Agnieszka Werenowska
  Konrad Michalski

  Nowoczesne zarządzanie. Najnowsze trendy...

  £19.99 -10% £17.99
  Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego funkcjonowania we współczesnych organizacjach. Kompleksowość tematyczna podręcznika czyni go doskonałym przewodnikiem w dzisiejszych niespokojnych, ale i ciekawych czasach,...
  Szybki podgląd
 • Zarządzanie w kryzysie
  • -10%

  Beata Mazurek-Kucha
  Sylwia Wojciechowska-Filipek

  Zarządzanie w kryzysie

  £15.99 -10% £14.39
  Kryzys jest pojęciem, które kojarzy się zarówno z problemami osobistymi, jak i organizacyjnymi, państwowymi czy nawet globalnymi. Współczesna rzeczywistość sprzyja powstawaniu kryzysów, a zagrożenie nimi dotyczy wszystkich. Zasadniczym celem...
  Szybki podgląd
 • Nadaj życie marce, czyli jak stworzyć skuteczną...
  • -10%

  Krzysztof Wadas

  Nadaj życie marce, czyli jak stworzyć skuteczną...

  £12.99 -10% £11.69
  Marka wygrana to marka dobrze zakomunikowana Tę książkę możesz potraktować jako kontynuację bestsellera Strategia marki krok po kroku, czyli jak z marek małych zrobić marki wielkie. Możesz też czytać jako zupełnie oddzielną pozycję. Ten...
  Szybki podgląd
 • Psychologia szefa. Szef to zawód
  • -10%

  Jerzy Gut
  Wojciech Haman

  Psychologia szefa. Szef to zawód

  £20.99 -10% £18.89
  Ta książka jest szczególna na naszym rynku, bo jej dwa wcześniejsze wydania sprzedały się w nakładzie ponad 40 000 egzemplarzy, co w polskich warunkach jest niezwykle dobrym wynikiem dla poradnika biznesowego. Ta książka jest szczególna, bo w...
  Szybki podgląd
 • Normalizacja europejska w zakresie informatologii
  • -10%

  Anna Matysek

  Normalizacja europejska w zakresie informatologii

  £5.99 -10% £5.39
  Przedmiotem rozważań w monografii jest działalność europejskich organizacji normalizacyjnych w zakresie informatologii na tle aktywności innych organizacji normalizacyjnych i standaryzacyjnych. Głównym celem jest analiza europejskiego systemu...
  Szybki podgląd