Ekonomia

Aktywne filtry

 • Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa...
  • Nowy produkt

  Anna Spoz
  Ewa Kulińska-Sadłocha
  Magdalena Zioło

  Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa...

  £9.93
  Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność podmiotów...
  Szybki podgląd
 • Hanna Pondel
  Izabela Bludnik

  Finansjalizacja środowiska przyrodniczego

  £6.97
  Celem naszej monografii jest wypełnienie istniejącej na polskim rynku luki poprzez przedstawienie ogólnego zarysu zjawiska finansjalizacji, dotykającego wszystkich zasobów środowiskowych powietrza, wody i ziemi. Chcemy równocześnie podkreślić, że...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Operator systemu dystrybucyjnego

  £9.95
  Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono kompleksową charakterystykę oraz rolę sektora energetycznego, akcentując jego istotne znaczenie dla gospodarki. Charakterystyce poddano kluczowe podsystemy sektora, takie jak...
  Szybki podgląd
 • Marcin Łuszczyk

  Ekonomia rozwoju trwałego

  £11.92
  Celem monografii jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii rozwoju trwałego oraz wskazanie zasad dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzeba podjęcia tej tematyki wynika z przekonania, że dotychczasowe podejście w sterowaniu...
  Szybki podgląd
 • Mariusz Sowa

  Palety ładunkowe

  £6.97
  Monografia, którą oddaję do rąk czytelników, ma charakter interdyscyplinarny, przedstawiono tu bowiem zarówno problemy ekonomiczne, jak i prawne, techniczne i technologiczne związane z obrotem palet ładunkowych. Rozdział pierwszy ma charakter...
  Szybki podgląd
 • Agnieszka Tomaszewicz

  E-administracja publiczna jako nowy model..

  £9.95
  W monografii skupiono się przede wszystkim na zaprezentowaniu istoty e-administracji publicznej w ujęciu teoretycznym oraz na potencjalnych korzyściach i barierach wynikających z wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w administracji...
  Szybki podgląd
 • Grzegorz Wojarnik

  Ewolucyjny system analizy danych

  £9.95
  W związku z rosnącą popularnością i rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa inwestowaniem oraz spekulacją na giełdach papierów wartościowych, w pracy przeprowadzono eksperyment badawczy, który polegał na selekcji wskaźników analizy technicznej,...
  Szybki podgląd
 • Elżbieta Urbanowska-Sojkin

  Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności

  £13.91
  Trwają nieustanne próby wyjaśniania powodzenia przedsiębiorstwa określanego niekiedy trwaniem i ciągłością działania. Także z powodu zamiaru określania jego perspektyw rozwojowych. Czynniki powodzenia przedsiębiorstwa stały się powodem...
  Szybki podgląd
 • Marcin M. Rzegocki

  Prężność organizacyjna - jako kluczowy zasób..

  £8.96
  Tematyka książki jest ważna, aktualna i oryginalna. Prężność organizacyjna jest czynnikiem niezwykle istotnym dla skutecznego i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. W kontekście narastającej złożoności, intensywności i nieprzewidywalności...
  Szybki podgląd
 • Krystyna Gomółka

  Rynek pracy w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji

  £8.96
  Książka pt. Rynek pracy w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji stanowi oryginalne opracowanie wielu aspektów tematycznych statystycznych i intrygujący model prezentacji osiągnięć naukowych w obszarze nauk o ekonomii i finansach.Z recenzji prof. dr....
  Szybki podgląd
 • Elżbieta Goryńska-Goldmann
  Weronika Mytko

  Zrównoważona konsumpcja żywności

  £9.75
  Zrównoważona konsumpcja żywności jest uznawana za jedno z kluczowych działań podejmowanych w obrębie polityki UE, a także krajowej polityki żywnościowej, obejmującej rozwój bardziej alternatywnych i zrównoważonych praktyk w zakresie konsumpcji i...
  Szybki podgląd
 • Barbara Hadryjańska

  Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce...

  £13.73
  Książka prezentuje koncepcję zrównoważonego rozwoju pod kątem dokumentu ONZ - Agendy 2030, który jest od kilku lat wdrażany również w Polsce. W książce można znaleźć odniesienia do tradycyjnie pojmowanego rozwoju gospodarczego, opis i...
  Szybki podgląd
 • Tadeusz Oleksyn

  Kultura i etyka zarządzania

  £13.93
  Książka wyjaśnia istotę i znaczenie kultury zarządzania. Ułatwia zrozumienie najważniejszych terminów, determinant, procesów kształtowania kultury zarządzania i wykorzystywania jej w zarządzaniu. Celem jest zarówno osiąganie satysfakcjonującej...
  Szybki podgląd
 • Krzysztof Beck

  Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych

  £11.94
  Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej Krzysztofa Becka to praca doktorska, która została nagrodzona w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę doktorska z zakresu nauk...
  Szybki podgląd
 • Cathleen Johnson
  David Schmidtz
  Robert Lusch

  Społeczeństwo handlowe

  £11.92
  Ludzie to istoty społeczne. Ich unikalnym mechanizmem przetrwania jest zdolność do współpracy. Najbardziej fundamentalną relacją na rynku jest współpraca, a nie konkurencja. Podstawowa relacja rynkowa to relacja handlowa wymienianie się dobrami...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w Polsce

  £13.73
  Zagadnienia poziomu życia ludności oraz nierówności społecznych są obecnie jednym z kluczowych pojęć w polityce i strategiach rozwoju gospodarczego oraz trwałym przedmiotem analiz ekonomicznych i badań naukowych, stanowią równocześnie przedmiot...
  Szybki podgląd