Ekonomia i biznes

Aktywne filtry

 • Negocjacyjne zoo. Strategie i techniki..
  • Nowy produkt

  Grzegorz Załuski

  Negocjacyjne zoo. Strategie i techniki..

  £7.94
  MOTYWACJANegocjacje to gra, podczas której ludzie używają emocji i taktyk, aby przekonać innych, że mają rację.Dlaczego ludzie negocjują?Ponieważ jest to najlepszy sposób na uzyskanie tego, czego akurat chcą.Jak wygrać negocjacje?Sprawić, aby ci...
  Szybki podgląd
 • Zwinnologia
  • Nowy produkt

  Jarosław Rubin
  Marek Naumiuk
  Wiesław Grabowski

  Zwinnologia

  £9.93
  Doświadczyłeś zmiany na własnej skórze? Szukałeś metody poradzenia sobie ze zmianami? Jesteśmy skłonni się założyć, że zetknąłeś się z takimi podejściamiWiemy, jak zaplanować cały proces zmiany! Najważniejsza jest twarda metoda, konkretne...
  Szybki podgląd
  Ostatnie sztuki w magazynie
 • Lean w biurze i usługach
  • Nowy produkt

  Drew Locher

  Lean w biurze i usługach

  £9.93
  Jak dokonać transformacji w biurze i usługach, tak aby organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna?Autor książki Lean w biurze i usługach, stawiając sobie za cel objaśnienie zastosowania metod Lean, wychodzi poza opis podstawowych narzędzi...
  Szybki podgląd
 • Modern technologies in financial
  • Nowy produkt

  Anna Warchlewska
  Krzysztof Waliszewski

  Modern technologies in financial

  £9.95
  Personal finance and financial advice are an increasingly important discipline in financial sciences, as evidenced by the growing number of research and publications in this field. One of the visible trends is the growing importance of...
  Szybki podgląd
 • Zrównoważony model biznesu przedsiębiorstwa
  • Nowy produkt

  Adam R. Szromek

  Zrównoważony model biznesu przedsiębiorstwa

  £12.34
  Działalność turystyczno-lecznicza prowadzona w uzdrowiskach opiera się m.in. na kuracjach wykorzystujących surowce naturalne oraz lecznicze właściwości miejscowego klimatu. Fakt ten sprawia, że ma ona ścisły związek z przyrodą, poprzez liczne...
  Szybki podgląd
 • Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa...
  • Nowy produkt

  Anna Spoz
  Ewa Kulińska-Sadłocha
  Magdalena Zioło

  Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa...

  £9.93
  Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność podmiotów...
  Szybki podgląd
 • Hanna Pondel
  Izabela Bludnik

  Finansjalizacja środowiska przyrodniczego

  £6.97
  Celem naszej monografii jest wypełnienie istniejącej na polskim rynku luki poprzez przedstawienie ogólnego zarysu zjawiska finansjalizacji, dotykającego wszystkich zasobów środowiskowych powietrza, wody i ziemi. Chcemy równocześnie podkreślić, że...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Operator systemu dystrybucyjnego

  £9.95
  Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono kompleksową charakterystykę oraz rolę sektora energetycznego, akcentując jego istotne znaczenie dla gospodarki. Charakterystyce poddano kluczowe podsystemy sektora, takie jak...
  Szybki podgląd
 • Marcin Łuszczyk

  Ekonomia rozwoju trwałego

  £11.92
  Celem monografii jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii rozwoju trwałego oraz wskazanie zasad dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzeba podjęcia tej tematyki wynika z przekonania, że dotychczasowe podejście w sterowaniu...
  Szybki podgląd
 • Agnieszka Górka-Chowaniec

  Zachowania konsumentów aktywizujące działania...

  £15.90
  W niniejszej monografii, będącej rezultatem obszernych badań, obserwacji i analiz prowadzonych przez autorkę na przestrzeni kilku lat, podjęto próbę zaprezentowania nowego podejścia do strony popytowej i podażowej usług gastronomicznych z...
  Szybki podgląd
 • Mariusz Sowa

  Palety ładunkowe

  £6.97
  Monografia, którą oddaję do rąk czytelników, ma charakter interdyscyplinarny, przedstawiono tu bowiem zarówno problemy ekonomiczne, jak i prawne, techniczne i technologiczne związane z obrotem palet ładunkowych. Rozdział pierwszy ma charakter...
  Szybki podgląd
 • Agnieszka Tomaszewicz

  E-administracja publiczna jako nowy model..

  £9.95
  W monografii skupiono się przede wszystkim na zaprezentowaniu istoty e-administracji publicznej w ujęciu teoretycznym oraz na potencjalnych korzyściach i barierach wynikających z wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w administracji...
  Szybki podgląd
 • Grzegorz Wojarnik

  Ewolucyjny system analizy danych

  £9.95
  W związku z rosnącą popularnością i rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa inwestowaniem oraz spekulacją na giełdach papierów wartościowych, w pracy przeprowadzono eksperyment badawczy, który polegał na selekcji wskaźników analizy technicznej,...
  Szybki podgląd
 • Ilona
  Iwona Chomiak-Orsa
  Jędrzej Wieczorkowski

  Big data w zarządzaniu

  £13.91
  Koncepcja big data jest traktowana jako jeden z elementów leżących u podstaw idei Przemysłu 4.0. Bez wątpienia zjawiska te silnie wzajemnie na siebie wpływają. Współczesne procesy produkcyjne generują coraz więcej danych - zazwyczaj słabo...
  Szybki podgląd
 • Elżbieta Urbanowska-Sojkin

  Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności

  £13.91
  Trwają nieustanne próby wyjaśniania powodzenia przedsiębiorstwa określanego niekiedy trwaniem i ciągłością działania. Także z powodu zamiaru określania jego perspektyw rozwojowych. Czynniki powodzenia przedsiębiorstwa stały się powodem...
  Szybki podgląd
 • Adam Reczuch

  Upadłość konsumencka

  £19.70
  Wprowadzenie do porządku prawnego w Polsce instytucja upadłości konsumenckiej pozwala coraz większej liczbie dłużników pozbyć się balastu zadłużenia. Jednocześnie jednak nie jest ona w stanie zahamować wzrostu liczby niewypłacalnych konsumentów....
  Szybki podgląd