Etyka

Aktywne filtry

 • Jiddu Krishnamurti

  Całkowicie inny sposób życia

  £9.35
  W osiemnastu dialogach rozmówcy poruszają następujące kwestie:Wiedza i przemiana człowieka Wiedza i konflikt w stosunkach międzyludzkich Czym jest porozumiewanie się z innymi? Co oznacza bycie odpowiedzialną istotą ludzką? Ład pojawia się...
  Szybki podgląd
 • o. Daniel-Ange

  SOS! Zabija się życie... ale ŻYCIE zwycięży!

  £6.95
  Ojciec Daniel-Ange (znany francuski benedyktyn, ewangelizator) żarliwie nawołuje do przeciwstawienia się wszelkim przejawom niszczenia ludzkiego życia, życia, które dał nam Bóg. Dokonując wieloaspektowej analizy i powołując się na nauczanie i...
  Szybki podgląd
 • Michał Masłowski

  Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji...

  £5.97
  W książce Etyka i metafizyka zawarte są szkice poświęcone najważniejszym pisarzom XX wieku: Conradowi, Gombrowiczowi, Miłoszowi, Herbertowi, a także Janowi Pawłowi II oraz strategom opozycji demokratycznej. W centrum obserwacji znajdują się...
  Szybki podgląd
 • Gabriele

  Kazanie na Górze. Życie zgodne z prawem Bożym...

  £3.13
  Dwa tysiące lat temu Jezus z Nazaretu darował ludzkości Kazanie na Górze. Zawiera ono esencję Jego nauki istotne wypowiedzi dotyczące życia według praw Bożych, wskazówki, jak obchodzić się z naszymi współbliźnimi, także ze zwierzętami i przyrodą....
  Szybki podgląd
 • Gabriele

  Dziesięć Przykazań Bożych przekaz. przez Mojżesza

  £2.82
  Przykazania Boga przekazane za pośrednictwem Mojżesza są zaprawdę świadectwem miłości i pomocą w życiu pochodzącą od Odwiecznego i skierowaną do jego ludzkich dzieci, są esencją wszechobejmującego prawa nieskończoności.Bóg, Odwieczny, jest...
  Szybki podgląd
 • Gabriele

  Bóg uzdrawia : uzdrawianie przez Ducha Bożego ...

  £3.13
  Ile tęsknoty, ile nadziei ludzkich serc rozbrzmiewa w słowie "uzdrowienie"! Uzdrowienie to balsam, pocieszenie i ocalenie, to pokój tam, gdzie powstało lub było zakłócenie. Słowo "uzdrowienie" oznacza proces uzdrawiania, proces stawania się...
  Szybki podgląd
 • Gabriele

  Zwierzę - Człowiek. Kto jest więcej wart?

  £3.13
  Liobani, czysta istota z niebios, objawia nieznane dotąd fakty na temat życia wewnętrznego zwierząt. Ta niezwykła książka o zwierzętach, wyjaśnia m.in. powstanie form życia przyrody i mówi o działających wszędzie podstawowych duchowych zasadach....
  Szybki podgląd
 • Gabriele

  Twoje życie na ziemi jest twoim życiem w zaświat.

  £3.13
  Lęk przed śmiercią? Jak to będzie potem? Obawa przed śmiercią zanika, kiedy uświadomimy sobie kosmiczne wymiary życia. Ta książka daje nam wgląd w nieznaną dotychczas duchową wiedzę: Okres życia i okres śmierci człowieka - Co się dzieje, kiedy...
  Szybki podgląd
 • Zygmunt Balicki

  Egoizm narodowy wobec etyki

  £3.09
  Fragment: Czujemy jakieś krzepiące i orzeźwiające wzruszenie, gdy wspominamy szwadron Kozietulskiego, owych czternastu z oblężenia Gdańska, owych rannych z lazaretu, co w r. 1809 zdobyli pozycję nieprzyjacielską, ułanów Poniatowskiego, i...
  Szybki podgląd
 • Gabriele

  Z Bogiem żyje się łatwiej

  £3.76
  Wszystkie ciężary naszego bytu mają swój korzeń w życiu bez Boga. Książka ta jest klejnotem z boskiej Mądrości. Zawiera rozpoznania i doświadczenia człowieka, który poszedł przed nami drogą do kosmicznej świadomości, do mistycznej jedności z...
  Szybki podgląd
 • Gabriele

  Bliżej do Boga w tobie

  £3.13
  Poprzez Gabrielę, swoją prorokinię i orędowniczkę, Chrystus Boży w sierpniu 2005 roku w prostych, jasnych słowach objawił krótką Wewnętrzną Drogę darowaną wszystkim ludziom, którzy tęsknią za Bogiem oraz za wypełnionym, szczęśliwym życiem w...
  Szybki podgląd
 • Władysław Ochmański

  Eutanazja nie jest alternatywą

  £3.26
  Problem eutanazji znajduje się obecnie w centrum zainteresowania wielu społeczeństw. Jest ona jednym z najbardziej niepokojących znamion tak zwanej kultury śmierci. Cechuje się tendencją do zakończenia życia w takim momencie i w takich...
  Szybki podgląd
 • Gabriele

  Kim był Jezus z Nazaretu? Jego dzieciństwo ..

  £3.31
  Niezależnie od wykładni kasty kapłanów i fałszerstw posłusznych Kościołom historyków oraz tych, którzy na zlecenie Kościołów tworzyli i tworzą książki historyczne, idący w ślady Nazareńczyka opowiadają w tej książeczce o autentycznym życiu Jezusa...
  Szybki podgląd
 • Dariusz Mach

  Sprawiedliwość nasza nowa tożsamość

  £3.44
  Brak zrozumienia, a dokładniej objawienia sprawiedliwości, jest powodem mizernego życia niejednego chrześcijanina. Kulą u nogi jest życie ze świadomością grzeszności. Wielu chrześcijan myśli (dlatego też tak wierzy) o sobie jako o grzesznikach...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Reinkarnacja. Dar łaski życia

  £3.13
  Co się dzieje po śmierci ciała człowieka? Czy dusza człowieka może się ponownie wcielić a jeśli tak, to w jakich okolicznościach i w jakim celu? Jak ta wiedza o życiu po śmierci, o karmicznych powiązaniach i reinkarnacji zniknęła z...
  Szybki podgląd
 • Gabriele

  Droga do Kosmicznej Świadomości

  £3.13
  Droga do Kosmicznej Świadomości jest drogą do prawdziwej wolności, drogą do wewnętrznego szczęścia i wewnętrznego pokoju, do poczucia, że dotarliśmy do celu. Gdzie jest ten cel? Jest to królestwo Boże, o którym już Jezus, Chrystus, nauczał, że...
  Szybki podgląd