Finanse

Aktywne filtry

 • Karolina Szczepańska

  Total Rewards w praktyce. Nowoczesne podejście...

  £9.75
  Total Rewards to system wynagradzania pracowników i wspierania ich dobrostanu w taki sposób, aby zapewnić ich jak największe zaangażowanie i efektywność. W jego skład wchodzą zarówno pensje czy premie, jak i świadczenia i działania pozapłacowe,...
  Szybki podgląd
 • Bogumił Pahl
  Sławomir Presnarowicz

  Zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom...

  £9.75
  Publikacja zawiera omówienie problemów pojawiających się na etapie stosowania regulacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Autorzy komentują przepisy normujące zwrot...
  Szybki podgląd
 • Anna Kuzior
  Małgorzata Rówińska-Kr

  Cechy jakościowe sprawozdawczości finansowej..

  £7.96
  Sprawozdania finansowe stanowią główne źródło informacji finansowych o jednostce gospodarczej, służące szerokiemu gronu użytkowników. Dysponowanie odpowiednimi informacjami jest dla nich niezbędne w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych....
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Faktury VAT 2022- po zmianach od 1 stycznia 2022

  £5.95
  Publikacja kompleksowo omawia zasady fakturowania w 2022 r. Zostaną przedstawione zarówno nowe regulacje dotyczące faktur ustrukturyzowanych oraz korzystania z platformy KSeF jak i dotychczasowe zasady fakturowania. Czytelnik uzyska m.in....
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Rozliczenie dochodów zagranicznych. Podatki...

  £7.94
  Likwidacja ulgi abolicyjnej jest najpoważniejszą zmianą w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaka weszła w życie od 2021 r. To także konsekwencja przyjęcia Konwencji MLI, która zmieniła wiele umów o unikaniu podwójnego...
  Szybki podgląd
 • Krystyna Gąsiorek

  Klasyfikacja Budżetowa 2022

  £25.67
  W związku z licznymi zmianami przepisów oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budżetowa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jednostki sektora...
  Szybki podgląd
 • Agnieszka Mikos-Sitek
  Piotr Zapadka

  Prawo finansów publicznych w.5

  £12.94
  Skrypt "Prawo finansów publicznych" stanowi kompendium wiedzy na temat kluczowych dla sfery finansów publicznych mechanizmów opartych na określonych instytucjach prawnych. Omówione zostały m.in.:zagadnienia ogólne finansów publicznych,...
  Szybki podgląd
 • Katarzyna Królik-Kołtunik

  Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych..

  £19.70
  Głównym celem monografii jest przedstawienie rynku opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zbadanie możliwości przeprowadzenia na nim strategii arbitrażowych z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Gorące tematy dla biur rachunkowych

  £7.76
  1 lipca 2020 r. wprowadzono istotne zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące nie tylko nowej matrycy stawek VAT, ale również Wiążącej Informacji Stawkowej WIS, obowiązywania nowej PKWiU 2015, rozliczeń wewnątrzwspólnotowych czy importu...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Renoma biura rachunkowego

  £7.76
  Renoma jest największą wartością dla biura rachunkowego. Umożliwia rekrutację wykwalifikowanego personelu, dla którego prestiżem jest praca dla danego przedsiębiorcy, a także pozyskanie lepszej klienteli, która świadoma jest odpowiedzialności...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Ceny transferowe. Nowa dokumentacja w 2021

  £7.76
  1. Podmioty powiązane, czyli jakie?2. Metody szacowania cen transferowych3. Szczególne zasady ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług4. Wiążące porozumienia w sprawach cen transferowych (apa)5. Obowiązek sporządzania dokumentacji...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Optymalna spółka do biznesu

  £7.76
  Jaką formę spółki wybrać - kapitałową czy osobową? Przed takim pytaniem staje wielu przedsiębiorców. Wybór formy prowadzonej działalności zależy od sytuacji konkretnego przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza: poziomu ryzyka z nią związanego, rozmiaru...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2020

  £15.72
  W Poradniku w sposób uporządkowany omówiono zasady tworzenia i rozliczania PPK w jednostkach sektora finansów publicznych.Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:w jaki sposób należy wypełnić obowiązek tworzenia PPK - jak nie narazić się na kary...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2020

  £15.72
  Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy mający status podatnika czynnego, w tym jednostki sektora finansów publicznych, są zobligowani do składania cyklicznie JPK w nowej, rozszerzonej strukturze (JPK_V7, tzw. VDEK). Struktura ta obejmie...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2021

  £15.72
  Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:w jakiej formie po zmianach należy przekazywać sprawozdania - czy jednostki organizacyjne mogą jeszcze stosować formę papierową, co się zmieniło we wzorach sprawozdań oraz z których sprawozdań...
  Szybki podgląd
 • praca zbiorowa

  Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2020

  £15.72
  Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z...
  Szybki podgląd