TaniaKsiążka.co.uk

Polskie książki w UK

RELIGIOZNAWSTWO, TEOLOGIA arrow Gender. Spojrzenie krytyczne

£5.29


Dodatkowe informacje:
Autor: praca zbiorowa
Stron: 228
Format: 16x23 cm
ISBN: 978-83-7971-635-7
EAN: 9788379716357
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: JEDNOŚĆ
Oprawa: oprawa broszurowa
Gatunek: RELIGIOZNAWSTWO, TEOLOGIA


Zadaj pytanie o produkt

Gender. Spojrzenie krytyczne

praca zbiorowa


Na mocy Traktatu amsterdamskiego państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały w 1997 roku zobligowane do wprowadzenia strategii gender mainstreaming, która od 1995 roku była równocześnie oficjalną strategią działania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z założeń Rady Europy z 1998 roku wynika, iż strategia ta miała umożliwić gruntowną transformację struktur społecznych i instytucjonalnych w taki sposób, aby zapewniały równe traktowanie kobiet i mężczyzn. (...) Jednakże różnorodne grupy społeczne twierdzą, że rzeczona strategia jest faktycznie estetycznie przedstawioną zasłoną dla promocji nowej antropologii, pozostającej w wyraźnym konflikcie z tradycyjną koncepcją człowieka, która leżała u źródeł wielowiekowego rozwoju kultury europejskiej i całej cywilizacji euroatlantyckiej. Od wielu lat nieprzerwanie pojawiają się głosy krytyczne, że owa strategia faktycznie stanowi promocję nowej, a w swej istocie nihilistycznej "filozofii seksualności". Niniejsza książka to rezultat międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w marcu 2015 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie - reprezentatywny, krytyczny głos w debacie na temat zjawiska, które w języku potocznym określane jest mianem "genderyzmu". (Z Wprowadzenia)