• -15%
Instrumentalizacja prawa międzynarodowego..

Instrumentalizacja prawa międzynarodowego..

Writer:

Brygida Kuźniak
Piotr Obacz

9788366269514

Celem niniejszej monografii jest możliwie kompleksowe omówienie zagadnienia instrumentalizacji prawa międzynarodowego jako działania politycznego w kontekście populizmu prawnego. Opracowanie to powstało wskutek badań ulokowanych na pograniczu...
Libron
4 Items
£8.00
£6.80 Save 15%
No tax

 

Security policy

 

Delivery policy

 

T&C

Celem niniejszej monografii jest możliwie kompleksowe omówienie zagadnienia instrumentalizacji prawa międzynarodowego jako działania politycznego w kontekście populizmu prawnego. Opracowanie to powstało wskutek badań ulokowanych na pograniczu nauk prawnych i politologii, ukierunkowanych na identyfikację i opis przejawów, form oraz cech instrumentalizacji prawa międzynarodowego, a także w dalszej kolejności na objaśnienie podstaw, źródeł i mechanizmów instrumentalizacji prawa międzynarodowego jako przykładu populizmu prawnego.
Fragment Wprowadzenia
Autorzy podjęli jedno z bardziej kontrowersyjnych i wręcz wywołujących emocje zagadnień, dostarczając jednak przy tym bardzo rzetelnych naukowych ustaleń i objaśnień. Nie mam wątpliwości, że książka jest nowatorska i prezentuje bardzo wysoki poziom naukowy. Należy się spodziewać, że wzbudzi żywe zainteresowanie zarówno prawników, jak i politologów, a zarazem zachęci przedstawicieli dyscypliny prawo i dyscypliny nauki o polityce do wspólnych badań nad dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Sądzić też można, że zawarte w monografii ustalenia naukowe okażą się interesujące dla uczestników życia politycznego oraz mediów.
dr hab., Dr. iur. h.c. Kazimierz Lankosz, em. prof. UJ
Przeprowadzona w tekście analiza jest na najwyższym poziomie oraz świetnie łączy erudycję i doświadczenia autorów. Dla czytelników będzie stanowić i kompendium wiedzy, i skuteczną inspirację do samodzielnych badań. Mam tu na myśli zarówno kadrę naukową, w której nieliczni zajmują się tak głęboką analizą omawianego w pracy problemu, jak i studentów, a także praktyków, którym coraz wyraźniej trzeba przypominać, że poznanie tego, jak prawo międzynarodowe bywa instrumentalizowane i w istocie zniekształcane, to niezbędny warunek rozumienia, co się we współczesnym świecie dzieje.
dr hab. Wojciech Kostecki, prof. AFiB Vistula
Libron
9788366269514
4 Items

Data sheet

Writer
Brygida Kuźniak
Piotr Obacz
Pages
272
Dimensions
220x140 mm
Year

2020
Cover

broszurowa
ISBN
9788366269514